TakedaFarmaceutksa kompanija Takeda

Vas poziva na stručni skup pod nazivom:
Takeda – Pouzdani u gastroenterologiji
koji će se održati 14.03.2016. u 18.00 sati u Franšiznom centru u Vitezu (Kongresna sala hotela Central)

Teme izlaganja:
“Zašto i kako danas uspješno tretiramo GERB”
“Dijagnostika i eradikacijski protokoli za Helicobacter pylori”

Stručni skup će biti bodovan u skladu sa pravilnikom Ljekarske komore SBK.

POZIVNICA