hf-placeholder-smallFarmaceutksa kompanija Hemofarm

Vas poziva da prisustvujete stručnim predavanjima:
Terapijski izbori u kardiovaskularnoj protekciji
koja će se održati 17.03.2016. u 17.00 sati u Franšiznom centru u Vitezu (Kongresna sala hotela Central)

Teme izlaganja:
“Primjena B blokatora bisoprolola u liječenju kardiovaskularnih bolesnika”

“Savremena terapija hipertenzije lerkanidipin-om”

POZIVNICA HEMOFARM