AKTI KOMORE:

 

Statut :Ljekarske-liječničke komore sbk-ksb

Pravilnik o izboru organa ljekarske komore

Pravilnik O postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence

Pravilnik o načinu oglašavanja

Pravilnik o sadr.rokov. i nacin usavrš.i provj.str.

Pravilnik o priznanjima komore

Pravilnik o dodjeli pomoći

Pravililnik o disciplinskom postupku.

Pravilnik o radu komisije za medicinsku etiku i deontologiju

Pravil.izboru organa

Poslovnik o radu Nad.odb.

Poslovnik o radu kom-povj. Izvš.odbo.

Poslovnik o radu izvršnog odbora.

Poslovnik komisija zdrav.ustanova

Poslovnik o radu skupštine.

Kodeks medicinske etike i deontologije

Pravilnik o postupku i nacinu davanja misljenja