AKTI KOMORE:  
Statut :Ljekarske-liječničke komore sbk-ksb
Pravilnik o izboru organa ljekarske komore
Pravilnik O postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence
Pravilnik o načinu oglašavanja
Pravilnik o sadr.rokov. i nacin usavrš.i provj.str.
Pravilnik o priznanjima komore
Pravilnik o dodjeli pomoći
Pravililnik o disciplinskom postupku. Pravilnik o radu komisije za medicinsku etiku i deontologiju
Pravil.izboru organa
Poslovnik o radu Nad.odb.
Poslovnik o radu kom-povj. Izvš.odbo.
Poslovnik o radu izvršnog odbora.
Poslovnik komisija zdrav.ustanova
Poslovnik o radu skupštine.
Kodeks medicinske etike i deontologije Pravilnik o postupku i nacinu davanja misljenja