medicinar

Medicinar je zvanični časopis Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB. Časopis izlazi dva puta godišnje, a namijenjen je doktorima opće medicine, specijalistima medicinskih disciplina i istraživačima medicinskih nauka.

medicinar1

Stručni Časopis- MEDICINAR / maj 2017.

medicinar 16

http://ljlksbkksb.ba/wp-content/uploads/2022/10/MEDICINAR-BROJ-21.pdf