medicinar

Medicinar je zvanični časopis Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB. Časopis izlazi dva puta godišnje, a namijenjen je doktorima opće medicine, specijalistima medicinskih disciplina i istraživačima medicinskih nauka.


Časopis MEDICINAR-24

Časopis MEDICINAR-23

Časopis MEDICINAR-22

Časopis MEDICINAR-21

Časopis MEDICINAR-20

Časopis MEDICINAR-19

Časopis MEDICINAR-18

Časopis MEDICINAR-17

Časopis MEDICINAR-16

Časopis MEDICINAR-16