Monthly Archives: September 2023

//September

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

28.09.2029.godine, u Bolnici za plućne bolesti u Travniku, u organizaciji kompanije „Abdi Ibrahim“, i Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB održano je stručno predavanje sa sljedećim temama: " Astma i HOPB, najčešće hronične respiratorne bolesti”, predavač: Prim.dr. Leila Pašalić, specijalista pneumoftiziologije; “Adherencija pacijenta”, predavač: dr. Arnela Peco-Jukić; “Važnost ispravnog korištenja inhalatorne terapije”, predavač: dr. Ermin Agović, specijalista pulmologije [...]

By |September 30th, 2023|Nekategorisano|Comments Off on KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA

Poziv

Pozivamo sve ljekare/liječnike, da posjete predavanje koje organizuje farmaceutska kompanija Bosnalijek d.d. Sarajevo. Predavanje će se održati 26.09.2023. godine (utorak) u 17:00h u konferencijskoj sali Internacionalnog Univerziteta u Travniku. Tema: „ZAŠTO JE CEFIKSIM PRAVI IZBOR“, predavač: dr. Arnela Peco Jukić Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB. Radujemo se Vašem dolasku  Vaš Bosnalijek

By |September 21st, 2023|Nekategorisano, obavijesti|Comments Off on Poziv

“Medico Bal 2023”

Poziv svim članovima da dana 06.10.2023. (petak) prisustvuju 20:00 h “Medico Bal 2023”-Restoran "PROM-AR” Travnik PRIJAVA OBAVEZNA-ROK DO 29.09.2023. g. Zbog ograničenosti kapaciteta restorana, prijava nakon ovog datuma neće biti moguća. Prijavu možete izvršiti na broj 030/513-812; 061/781-871, e-mail: ljekarska.komora.sbk@gmail.com. Apelujemo na ljekare da, u koliko se prijave za večeru, a naknadno odluče da ne [...]

By |September 16th, 2023|Nekategorisano|Comments Off on “Medico Bal 2023”

INFO LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA SBK/KSB

Na sjednici održanoj 05.09.2023.godine, Izvršni odbor Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB, donio je nekoliko odluka i zaključaka: Do kraja 2023. godine, Ljekarska/liječnika komora SBK/KSB, u saradnji sa farmaceutskim kompanijama planira održati tri predavanja za članstvo Komore. Prvo predavanje planirano je za 28.09.2023., drugo za 26.10., dok se za treće predavanje treba utvrditi termin održavanja. Sva predavanja će [...]

By |September 11th, 2023|Nekategorisano|Comments Off on INFO LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA SBK/KSB