logo CMEOrganizator: CME MEDICAL UPGRADE ( CENTER FOR MEDICAL EDUCATION )

III Tečaj medicinskog pisanja

za doktore medicine, stomatologije, veterine, magistre farmacije, specijalizante i specijaliste svih grana medicine, studente medicine i stomatologije, Visoke zdravstvene škole i zdravstvenih fakulteta

Konjic, Bosna i Hercegovina

Garden City Hotel & Resort, Konjic,

14 i 15. maj/svibanj 2016.godine.