IZVRŠNI ODBOR LJEKARSKE/LIJEČNIČKE KOMORE SBK/KSB2023-2027
R/br.Ime i prezime ljekara/liječnikaFunkcija
1.Dr. Ermin AgovićPredsjednik Komore
2.Dr. Ivana JukićPotpredsjednica Komore
3.Dr. Filip BarbićPredsjednik Komisije/povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju
4.Dr. Edin KurtovićPredsjednik Komisije/povjerenstva za staleška pitanja i privatnu praksu
5.Prim.dr. Muris TrakoPredsjednik Komisije/povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje
6.Dr. Haris FazlibegovićPredsjednik Komisije/povjerenstva za administrativna i finansijska pitanja
7.Dr. Mario Gučanin-GazibarićZamjenik predsjednice Komisije/povjerenstva za administrativna i finansijska pitanja
8.Dr. Samra Leko-HadžalićZamjenik predsjednika Komisije/povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje
9.Prof.dr. Mithat AsotićZamjenik predsjednika Komisije/povjerenstva za staleška pitanja i privatnu praksu
10.Dr. Nedžad JusićZamjenik predsjednika Komisije/povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju
11.Mario Gučanin.GazibarićBivši predsjednik Komore