Pozivamo Vas na „Prvi kongres endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini” sa međunarodnim učešćem koji organizuje Udruženje endoskopskih hirurga u BiH i koji će se održati 6.-8. septembra/rujna 2019.godine u Sarajevu.
Prvi kongres endoskopskih hirurga u Bosni i Hercegovini donijet će nova znanja i iskustva u primjeni endoskopske hirurgije u pozvanim predavanjima, eminentnih stručnjaka iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske, Italije, USA i Engleske. Pored toga, u okviru 11 stručnih sesija predavanja će održati stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Norveške, Švedske, Poljske, Slovačke, Italije, Turske, USA i Mexika. Kongres će biti organizovan u saradnji sa Evropskim udruženjem endoskopskih hirurga ( EAES) i uz podršku Udruženja Endoskopskih hirurga Srbije, Hrvatske i Slovenije. Cilj kongresa je dobiti informacije novijih istraživanja, prikazati iskustva iz prakse i otvoriti nove puteve za integrisanje različitih pristupa i procedura u ovoj oblasti. Kongres će, sa više, od 200 učesnika, biti podsticaj za nova postignića u našem svakodnevnom radu u ovoj oblasti. 

PRVI KONGRES ENDOSKOPSKIH HIRURGA