Pozivamo sve ljekare/liječnike i sve ostale zainteresovane da prisustvujete pulmološkoj radionici koju organizuje J.U. Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik i Ljekarska/liječnička komora SBK/KSB. Predavanje će se održati 27.09.2019. godine (petak) u 14h u konferencijskoj sali u Bolnici za plućne bolesti u Travniku.

 Ciljna skupina radionice: Pulmolozi, internisti, pedijatri, specijalisti opće i obiteljske medicine, specijalisti medicine rada, specijalisti urgentne medicine, diplomirane medicinske sestre, ali i sve druge zainteresirane kolege.

PROGRAM AKTIVNOSTI:

  1. 14,00 sati 

HOPB – perspektive i izazovi u dijagnostici i liječenju”- predavač: Doc.dr. sci med. Suvad Dedić,             Klinika za plućne bolesti i TBC UKC Tuzla.

  1. 14,20 sati

“Astma- kontrola bolesti”– predavač: Prim. dr. Emir Abdulović, Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik.

  1. 14,40 sati

“Procjena funkcije pluća kod djece”- predavač: Doc. dr. sci med. Indira Abdulović, Bolnica Travnik.

  1. 15,00 sati

“HOPB- Prikaz slučaja”– predavač: Dr. Leila Pašalić, Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik.

  1. 15,10 sati

“Astma- Prikaz slučaja”- predavač: Dr. Sabina Kos, DZ Travnik.

  1. 15,20 sati

“Hronično plućno srce”– predavač: Dr. Emir Bahtić, Bolnica Travnik.

  1. 15,30 sati

“Cistična fibroza- radiološka prezentacija”- predavač:  Dr. Kurtović Edin, Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik.

  1. 15,40 sati

“Mjesto medicinske sestre u pulmološkom timu ATD dispanzera”– predavač: Dženana Dautović, Magistar sestrinstva, DZ Travnik.

  1. 15,50 sati

“Obračanje pokrovitelja predavanja”- Unifarm Lukavac.

  1. 16,00 sati

PRIGODAN KOKTEL UZ DRUŽENJE I STRUČNE RAZGOVORE.

RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU!