Telefonski brojevi za pružanje psihološke podrške uposlenim u zdravstvu koji su angažirani u borbi protiv covid 19 preuzmite putem linka: https://fmcbih.ba/otvoreni-telefonski-brojevi-za-pruzanje-psiholoske-podrske-uposlenim-u-zdravstvu-koji-su-angazirani-u-borbi-protiv-covid-19/