Pozivamo sve ljekare/liječnike i sve ostale zainteresovane da posjete predavanje koje organizuje Ljekarska/liječnička komora SBK/KSB. Predavanje će se održati 23.11.2017. godine (četvrtak) u 17:00 h u Travniku, amfiteatar Zagreb, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ u Travniku.

Tema i predavači:  „Izazovi imunizacije“

  • „Registracija i kontrola kvaliteta vakcina u Bosni i Hercegovini“ dr.sci. Dženita Softić, prim.mr.ph.spec., Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine,
  •   „Epidemiološka slika, nadzor nad imunizacijom i kontrola hladnog lanca“ , prof.dr. Sead Karakaš, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB.

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.

Prijava obavezna!

Napomena: Molimo sve koji žele da prisustvuju predavanju da obavezno izvrše prijavu na jedan od sljedećih načina: na broj telefona 030/513-812; putem sms poruke na broj 061/781-871 ili putem e-maila na ljekarska.komora.sbk@gmail.com

 Predsjednica Ljekarske/liječničk  komore SBK/KSB

dr. Marijana Rašo