Pozivamo sve ljekare/liječnike, da posjete predavanje koje organizuje farmaceutska kompanija Bosnalijek d.d. Sarajevo. Predavanje će se održati 23.12.2019. godine (ponedjeljak) u 16:00h u konferencijskoj sali u Bolnici za plućne bolesti u Travniku.

 Teme i predavači:

  • Rezistencija antibiotika-svakodnevni problemi u praksi i nacin prevazilazenja“,predavač: Prim.dr. Emir Abdulović, specijalista interne medicine;
  •  Racionalna upotreba antibiotika u lijecenju najcescih respiratornih infekcija“,predavač: Prim.dr. Nadira Maglić, specijalista pneumoftiziologije;
  •  Primjena lijekova na bazi lizozima u tretmanu oralnog mukozitisa“, predavač: dr. Samra Leko-Hadžalić.

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.