PLAKAT PREDAVANJEPozivamo sve ljekare/liječnike, medicinske tehničare i sve ostale zainteresovane da posjete predavanje koje organizuje Ljekarska/liječnička komora SBK/KSB. Predavanje će se održati 04.10.2018. godine (četvrtak) u 17h u HB „Dr. fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj.

 Teme i predavači:

  • „Primjena digitalnih tehnologija u edukaciji, istraživanjima i rutinskom radu u patologiji i citologiji“, predavač: Prof.dr.sci. Sanja Štifter, specijalista patologije, Sveučilište Rijeka;
  • „Psihologija nano-learning-a (nano pristup kratkim edukacijama), predavač: Elma Pašić, psiholog;
  • „Implementacija e720 sistema i način efektivnog educiranja preko edu720 platforme“, predavač: mr.ph. Adnan Bešović, osnivač kompanije Edu 720.

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.

Prijava obavezna!

Napomena: Molimo sve koji žele da prisustvuju predavanju da obavezno izvrše prijavu na jedan od sljedećih načina: na broj telefona030/513-812; putem sms poruke na broj 061/781-871 ili putem e-maila na ljekarska.komora.sbk@gmail.com    

Predsjednica Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB

             Marijana Rašo