Prema odredbi  Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Službene novine FBiH“ broj 21/12), Ljekarska/liječnička komora Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i ove godine provodi aktivnosti za dodjelu naziva primarijus.

S toga Vas pozivamo, da u skladu sa važećim Pravilnikom o uslovima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu titule primarijus („Službene novine FBiH“ broj 21), na adresu Ljekarske/liječničke komore Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, poštom ili lično, dostavite dokumentaciju za kandidata za dodjelu titule primarijus.

 Rok za dostavu prijedloga je 05.02.2018. godine.

Nosioci privatne prakse, kao podnosioci prijedloga za dodjelu naziva primarijus dužni su Ljekarskoj/liječničkoj komori SBK/KSB dostaviti dole navedenu dokumentaciju i to:

 1. A) za kandidata koji se predlaže po osnovu člana 2. Pravilnika o kriterijima i postupku priznavanja naziva primarijus dostavlja se:
 • prijedlog Stručnog odbora zdravstvene ustanove/nosioca privatne prakse za kandidata sa ličnim podacima  kandidata i iscrpnim obrazloženjem prijedloga,
 • ovjerena fotokopija diplome o završenom fakultetu,
 • ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu,
 • uvjerenje ustanove o ukupnom radnom stažu u struci,
 • uvjerenje ustanove o radnom stažu u struci nakon položenog stručnog ispita,
 • uvjerenje ustanove o nepokretanju disciplinskog postupka,
 • stručna biografiju kandidata/CV,
 • popis i obavljenih naučnih i stručnih radova,
 • fotokopije separata odnosno časopisa u kojima su isti objavljeni.
 1. B) za kandidata koji se predlaže po osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijima i postupku priznavanja naziva primarijus dostvalja se:
 • prijedlog Stručnog odbora zdravstvene ustanove/nosioca privatne prakse za kandidata sa ličnim podacima kandidata i iscrpnim obrazloženjem prijedloga,
 • ovjerena fotokopija diplome o završenom fakultetu,
 • ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu,
 • uvjerenje ustanove o ukupnom radnom stažu u struci,
 • uvjerenje ustanove o radnom stažu u struci nakon položenog stručnog ispita,
 • uvjerenje ustanove o nepokretanju disciplinskog postupka,
 • stručna biografiju kandidata/CV.

U skladu sa članom 6 alineja 5 pomenutog pravilnika, Komisija za stručna pitanja i trajno usavršavanje će za predložene kandidate dati mišljenja i ista, zajedno sa prijedlozima i dokumentacijom, dostaviti Ljekarskoj/Liječničkoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, koja će prijedloge proslijediti Ministarstvu zdravstva FBiH.

Uz dokumentaciju Molimo Vas da nam dostavite i sljedeće podatke o kandidatima popunjene u tabeli.

R/br. Ime i prezime Specijalizacija Broj objavljenih radova Datum specijalizacije Staž po položenoj specijalizaciji Napomena
1.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Predsjednica Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB

 dr. Marijana Rašo