Poštovani,

Obavještavamo Vas da će ured Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB biti zatvoren u periodu od 09.07.2018. godine do 23.07.2018. godine. Sve hitne zahtjeve i upite možete slati na e-mail Komore: ljekarska.komora.sbk@gmail.com.

Prvi radni dan je ponedjeljak, 23.07.2018.godine

 

 Predsjednica Ljekarske/liječničke 

         komore SBK/KSB

         Dr. Marijana Rašo