Poštovani,

Ljekarska/Liječnička komora FBiH obezbijedila je povlasticu za sve članove Ljekarskih komora koje djeluju u sastavu naše organizacije, kao i za sve uposlenike kantonalnih/županijskih komora. Potpisan je Protokol o saradnji sa Intesa Sanpaolo bankom, koja je kreirala poseban paket usluga s višestrukim povlasticama za sve članove Ljekarske/Liječničke komore FBiH.

Ova posebna ponuda nije posebna samo zbog najpovoljnijih uslova finansiranja koje možete naći na tržištu nego je posebna i po tome što Inzesa Sanpaolo banka želi biti pouzdan poslovni partner svim članovima Komore i omogućiti im poseban status u svojoj Banci. Poseban status omogućava brojne pogodnosti u poslovanju s Bankom, a prednosti su brojne:

 • Posebno izrađena ponuda (jedinstvena na tržištu) za sve vrste kredita i osiguranja  

 • Individualan pristup svakom klijentu

• Ušteda vremena jer imate mogućnost dogovora sastanaka putem telefona i mailom u terminu koji vam odgovara

 • Savjetovanje od strane uposlenika Banke u cilju pronalaženja adekvatnog rješenja svih finansijskih pitanja s vaše strane

Više informacij o ovom posebnom paketu usluga možete pronaći na zvaničnoj web stranici Ljekarske/Liječničke komore FBiH https://fmcbih.ba/ kao i na promotivnim lecima koji su u prilogu ovog maila koji su prilagođeni za svaki kanton u Federaciji.

http://ljlksbkksb.ba/wp-content/uploads/2021/11/Intesa-Sanpaolo-Banka-ponuda-filijala-Sarajevo.pdf http://ljlksbkksb.ba/wp-content/uploads/2021/11/Intesa-Sanpaolo-Banka-ponuda-filijala-Mostar.pdf

http://ljlksbkksb.ba/wp-content/uploads/2021/11/Intesa-Sanpaolo-Banka-ponuda-filijala-Zenica.pdf http://ljlksbkksb.ba/wp-content/uploads/2021/11/Intesa-Sanpaolo-Banka-ponuda-filijala-Tuzla.pdf