Poštovane kolegice i kolege, učesnici Simpozijuma, u ime Organizacionog i Naučnog odbora Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine, sa zadovoljstvom objavljujemo održavanje Trećeg simpozijuma našeg Udruženja, koji se ove godine održava pod motom „Javno zdravstvo u svjetlu EU integracija“.

Treći simpozijum-prva obavijest