Poštovani,

Ispred Odbora za zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskoga društva za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje Hrvatskoga liječničkog zbora i Lječilišta Veli Lošinj pozivamo Vas na Osamnaestu međunarodnu lošinjsku akademiju prirodnih ljekovitih činitelja i lječilišne medicine  ““Prirodni ljekoviti činitelji i komplementarne metode u zdravstvenom turizmu, prevenciji, liječenju i rehabilitaciji”, koja će se održati 12. i 13.  listopada 2017. u Velomu Lošinju.

Srdačno Vas pozdravljamo i s radošću očekujemo u Velomu Lošinju!

Prva obavijest

      Voditelj                                                                     

Goran Ivanišević, v.r.  

Koordinatorica

 Renata Žugić, v.r.