Lj ekarska komora Zeničko-dobojskog kantona trenutno realizira prvi tečaj pedij atrijske anestezije koji
se vodi planu i smjernicama WFSA. Prijavu osim putem QR koda moguće je izvršiti putem linka: https://ljkzedo.ba/prijava-ucesca-na-strucnim-sastancima/

Prijava