Poštovani,
Stručni časopis Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB “Medicinar” je ponovno počeo sa radom. S toga Vas pozivamo da uzmete učešće i dostavite svoje radove.
Rok za dostavljanje radova je 15.03.2017. godine.