Simpozijumu  “ Analize nuk leotidne sekvence genoma virusa u medicinskoj dijagnostici”koji će se održati u Beogradu, u amfiteatru VMA, 11. oktobra 2018. godine.

 U prilogu možete preuzeti Program Registracioni formular.

 Molimo Vas da popunjen registracioni formular pošaljete na office@aria.co.rs kako bismo Vas registrovali za Simpozijum.

 Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

  • Broj bodova za predavače: 2
  • Broj bodova za pasivno učešće:1