Dana 29. juna 2018. godine Ljekarska komora Tuzlanskog kantona i Komora zdravstvenih tehničara TK organizuju Simpozij Komunikacija u zdravstvu.

Simpozij je namijenjen, prije svega, ljekarima svih specijalnosti, medicinskim tehničarima i pravnicima u zdravstvu, ali i ostalim strukama angažovanim u zdravstvenom sistemu, posredno ili neposredno.

Simpozij je koncipiran na način da obuhvata teme koje se odnose na samu komunikaciju i komunikacijske vještine u zdravstvu i medicini, unutar tima ili interdisciplinarno, u
odnosu zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik i određene skupine te u odnosu javnog i privatnog zdravstva.

Simpozij, takođe, obuhvata i teme srodne komunikaciji i komunikacijskim vještinama u zdravstvu i medicini, i to asertivnost, intervjue i konsultacije, do samih devijacija odnosa,
stresnih situacija te odgovornosti zdravstvenih radnika i saradnika, prožetu kroz pravnu, ali i etičku odgovornost.

Simpozij se održava u organizaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona – Komisija za stručno usavršavanje i Komore zdravstvenih tehničara TK.

Dan i mjesto održavanja: petak, 29. juna 2018. godine, Kristalna dvorana Hotela Tuzla.

Prilog: PROGRAM SIMPOZIJ KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVU