MYLANPozivamo sve ljekare/liječnike, da prisustvuju online predavanju  koje organizuje farmaceutska kompanija „Mylan“. Webinar će se održati 07.10.2020. godine (srijeda) u 18:00h.

Teme i predavači: „Terapijske smjernice za osteoartritis-koja je uloga kristaliziranog glukozamina“.

  • Uvodna riječ: Mirsada Pinjo, direktorica Mylan-a u BiH;
  • Smjernice u liječenju osteoartritisa“, predavač: Prof.dr. Tatjana Bućma, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije;
  • Uloga glukozamina u liječenju osteoartritisa I zašto je jedino kristalizirani glukozamin sulfat registriran kao lijek: rezultati kliničkih ispitivanja“, predavač: Prof.dr.sc. Mirsad Muftić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspec.reumatolog.

Link za registraciju: http://mylan.purplekey.ba/

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.

Vaš Mylan