DELEGATIMA SKUPŠTINE LJEKARSKE/LIJEČNIČKE KOMORE SBK/KSB

P O Z I V

 Za redovnu, izvještajnu Skupštinu Ljekarske/liječničke Komore Srednjobosanskog kantona/Kanton središnja Bosna (u daljem tekstu: Komora). Skupština će se održat dana 24.05.2016. godine (utorak), u HB “Dr.fra Mato Nikolić” u Novoj Biloj, sa početkom u 14 sati.

Radni materijali i dnevni red biće objavljeni na web stranici Komore www.ljlksbksb.ba sedam dana prije održavanja Skupštine, te iste možete odštampati kako bi se pripremili za rad u Skupštini.

Predsjednik Skupštine

Prim.dr. mr.sci. Željko Martinović