Pozivamo sve ljekare/liječnike i sve ostale zainteresovane da posjete predavanje koje organizuje Ljekarska/liječnička komora SBK/KSB. Predavanje će se održati 13.02.2018. godine (utorak) u 17h u HB „Dr. fra Mato Nikolić“ u Novoj Biloj.

Teme i predavači:

  • „Naš prvi POEM i POP (peroralna endoskopska miotomija)“, predavač: dr.sci. Srđan Gornjaković, specijalist gastroenterohepatologije.
  • „Kirurški tretman ahalazije i pilorostenoze“, predavač: dr. Mario Gučanin- Gazibarić, specijalist kirurgije.
  • „Hibridna kirurgija“, predavač: Prim.dr. Velimir Valjan, specijalist kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije.

 Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.

 Prijava obavezna!

 Napomena: Molimo sve koji žele da prisustvuju predavanju da obavezno izvrše prijavu na jedan od sljedećih načina: na broj telefona 030/513-812; putem sms poruke na broj 061/781-871 ili putem e-maila na ljekarska.komora.sbk@gmail.com

 Predsjednica Ljekarske/liječničke  komore SBK/KSB

Marijana Rašo