Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom skupu „Pacijent u fokusu – HOPB  i srčano zatajenje“, koji organizuje Ljekarska/liječnika Komora SBK/KSB, pod pokroviteljstvom farmaceutske Kompanije Novartis Pharma d.o.o. Sarajevo.

Stručni skup će se održati  02.11. 2023 (četvrtak) sa početkom u 18:00 h. u konferencijskoj sali u Bolnici za plućne bolesti i TBC, u Travniku.

AGENDA:

18:00-18:15  mr.sci. Medžida Ruustempašić spec.pneumoftiziolog

„HOPB osvrt na smjernice za tretman u 2023“

18:15 -18:30dr. Ermin Agović spec.pulmolog:

Funkcionalna dijagnostika opstruktivnih bolesti pluća“

 18:30 -18:45  Mentimetar kviz i diskusija  

18:45-19:00 Kafe pauza

19:00-19:15 mr. sci. dr. Ana Novaković spec. internist, subspec. kardiolog:

„Povezanosti HOPB-a i HErEF-a“

19:15-19:30  Prof. dr. Naser Nabil spec. internist, subspec. kardiolog:

„Srčano zatajenje osvrt na smjernice za tretman u 2023 “

19:30 -19:45 Diskusija 

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.