Pozivamo sve ljekare/liječnike, da posjete predavanje koje organizuje farmaceutska kompanija Bosnalijek d.d. Sarajevo. Predavanje će se održati 26.09.2023. godine (utorak) u 17:00h u konferencijskoj sali Internacionalnog Univerziteta u Travniku.

Tema: „ZAŠTO JE CEFIKSIM PRAVI IZBOR“, predavač: dr. Arnela Peco Jukić

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.

Radujemo se Vašem dolasku

 Vaš Bosnalijek