Pozivamo sve ljekare/liječnike da posjete predavanje koje organizuje Ljekarska/liječnička komora SBK/KSB. Predavanje će se održati 17.05.2016. godine (utorak), u 17h u Bugojnu, Kristalna dvorana Općine Bugojno.

Program predavanja

Teme i predavači

  • Terapija dijabetesa, dr. Lejla Hadžiahmetović Bradarić, specijalista interne medicine
  • Tretman šećerne bolesti iz ugla specijaliste interne medicine u domu zdravlja; dr. Senad Alibegović, specijalista interne medicine;
  • Dijabetično stopalo, prevencija i hirurški tretman; mr.sci.dr. Ejub Zukić, specijalista urgentne medicine i dr. Adnan Šatrović, specijalista opšte hirurgije;
  • Neurološke komplikacije dijabetesa , mr.sci.dr. Salih Terzić, specijalista neuropsihijatrije;
  • Oftalmološke komplikacije dijabetesa, dr. Jasenka Herceg, specijalista oftalmologije;
  • Infarkt i šećerna bolest, mr.sci.dr. Ana Novaković, specijalizant interne medicine;
  • Prezentacija sponzora predavanja

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.

Napomena: Molimo sve koji žele da prisustvuju predavanju da obavezno izvrše prijavu na jedan od sljedećih načina: na broj telefona030/513-812; putem sms poruke na broj 061/781-871 ili putem e-maila na ljekarska.komora.sbk@gmail.com