Pozivamo sve ljekare/liječnike i sve ostale zainteresovane da posjete predavanje koje organizuje Ljekarska/liječnička komora SBK/KSB. Predavanje će se održati 25.10.2022. godine (utorak) u 17h u amfiteatru „Zagreb“ Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ u Travniku.

Teme i predavači:

·        „Algoritam naprednog održavanja života“, predavač:dr. Alina Ajanović, specijalista anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja;

·        „Pariarestne aritmije“, predavač:dr.Marija Mikić, specijalizant anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja;

·        „Srčana stimulacija i defibrilacija“, predavač: dr. Petar Rajić, diplmorani medicinski tehničar;

·        „Lijekovi u hitnoj medicinskoj pomoći“ , predstavnik Bosnalijeka

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.