Pozivamo sve zainteresovane da posjete predavanje koje organizuje CENTAR ZA REVITALIZACIJU JETRE I ORGANSKU TERAPIJU MGM-UDRUŽENJE LIJEČENIH I OBOLJELIH OD HEPATITISA .

Predavanje će se održati 26.06.2018. (ponedjeljak) u 19:00 h, u velikoj sali Franšiznog centra u Vitezu.

Tema: BOLESTI JETRE: MOGUĆNOSTI IZLJEČENJA, NAJNOVIJA DOSTIGNUĆA.

Predavači:

  1. doc.dr.med.sc. Lejla Čalkić, infektolog, subspec. gastroenterohepatolog;
  2. Prim.mr.sci.dr. Amra Mehmedbegović-Živanović, spec. socijalne medicine;
  3. Denis Kraljević, dipl.oecc., MGM PRODUKT d.o.o.- finansijski modeli liječenja

 Predavanje je namjenjeno svima koji boluju od masne jetre, hepatitisa A,B,C,D, ciroze jetre.

Saznajte sve o Vašem zdravstvenom problemu, o najnovijim dostignućima u liječenju, kao i o Vašim izgledima za izlječenje.

Predavanje za sve učesnike je besplatno.