Pozivamo sve ljekare/liječnike, da posjete predavanje koje organizuje farmaceutska kompanija Bosnalijek d.d. Sarajevo, i Ljekarska/liječnička komora SBK/KSB. Predavanje će se održati 26.10.2023. godine (četvrtak) u 18h u konferencijskoj sali u Bolnici za plućne bolesti u Travniku.

Teme i predavači:

“Dijagnoza i liječenje dijabetesa i njegovih komplikacija”, predavač: Prof.dr. Zelija Velija, spec. interne medicine i subspec. endokrinologije;

 “Biološki slični lijekovi”, predavač: dr. Vildana Kadić; spec. endokrinologije, dijabetolog

 “ ACE inhibitori, statini i NOAC u terapiji pacijenata sa dijabetesom”, predavač: Prim.dr. Emir Abdulović, spec.interne medicine

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.

Radujemo se Vašem dolasku