Poštovani,
Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom skupu:
„Otežano disanje ( dispneja)- Kako do dijagnoze i kako tretirat ????“
Predavanje certificirano od strane Ljekarska/ liječnička komora Srednjobosanskog kantona
Stručni skup će se održati 16. 06. 2022 (četvrtak) sa početkom u 17:00 h.
u sali lociranoj u sklopu J. Ustanove Bolnica za plućne bolesti i TBC, Travnik

POZIV