Pozivamo sve ljekare/liječnike i sve ostale zainteresovane da posjete edukativni stručni skup“Seebri Breezhaler u terapiji HOPB-a prema  GOLD smjernicama u 2019 g.“   koji organizuje farmaceutska kompanija Novartis. Predavanje će se održati 06.05.2018. godine (ponedjeljak) u 17h u kongresnoj sali  Hotela „Central“ u Vitezu.

Teme i predavači:

v  „Seebri Breezhaler u terapiji hronične opstruktivne plućne bolesti -GLOW 2 studija“, predavač: Prim.dr. Emir Abdulović, specijalista interne medicine;

v  „GOLD 2019“, predavač: dr.Leila Pašalić, specijalista pneumoftiziologije;

v  “GLISTEN studija”, predavač, dr. Arnela Peco-Jukić, specijalista pulmologije

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.

Radujemo se Vašem dolasku

Vaš Novartis