Obavještavamo Vas da je

VII Kongres Udruženja za perinatalnu medicinu jugoistočne Evrope & III Kongres Udruženja za fetalnu i neonatalnu medicinu Srbije

akreditovan sa sledećim brojem bodova:

· Predavači : 13 bodova

· Usmene prezentacije : 11 bodova

· Poster prezentacije : 9 bodova

· Pasivno učešće : 8 bodova

Registracioni formular možete pronaći u prilogu.

Za sve dodatne informacije posjetite website: https://www.seespm2018.com

Registracioni formular