Obavještavamo Vas da Udruženje hirurga – Udruga hirurga Federacije BiH u saradnji sa Ljekarskom komorom Zeničko-dobojskog kantona, organizuje IV kongres hirurga/kirurga sa međunarodnim učešćem a koji će biti posvećen temama iz oblasti opšte, abdominalne, torakalne, plastično rekonstruktivne, dječije, kardiovaskularne hirurgije, traumatologije, neurohirurgije, te poseban program koji će biti posvećen sestrinstvu u hirurgiji, a koji će se održati od 15.11.2018. godine do 17.11.2018. godine u Hotelu “Zenica” u Zenici. U narednom periodu izvještavati ćemo Vas o svim aktuelnostima i novostima vezanim za Kongres, molimo Vas ukoliko ste zainteresovani da se putem verifikacionog lista prijavite za učešće na Kongresu, također sve novosti možete pronaći na web site-u www.udkirfbih.org.

 

S poštovanjem. 

       Predsjednik

Dr. med. sci Anhel Koluh