logoPoziv svim članovima Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB
Treće predavanje kontinuriane medicinske edukacije u organizaciji Ljekarske/liječničke Komore SBK/KSB

i

“MEDICO BAL 2016”

Pozivamo sve ljekare/liječnike da posjete seminar koje organizuje Ljekarska/liječnička komora SBK/KSB u saradnji sa JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje “Reumal” Fojnica. Predavanje će se održati 23.09.2016. godine (petak), u 17h u JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje “Reumal”  Fojnica.

Program seminara

Tema: Savremeni pristup u prevenciji, dijagnostici i liječenju degenerativnih reumatskih bolesti

  • 17:00 Pozdravna riječ predsjednika Komore i direktora Reumala;
  • 17:10 Uvodno predavanje- mr.sci.dr. Samiha Elmasbegović Hodžić;
  • 17:20 Osteoartritis koljena: prevencija, dijagnostika i liječenje- dr. Samira Selimović Huzbašić;
  • 17:35 Komparacija rezultata liječenja diskogene radikulopatije fizikalnim i operativnim tretmanom-mr.sci.dr. Samira Elmasbegović Hodžić;
  • 17:50 Efekti radionskih kupki u tretmanu degenerativnih reumatskih bolesti-doc.dr.sci.med. Amila Kapetanović;
  • 17:55 Prezentacija sponzora predavanja;
  • 18:10 Kafe pauza;
  • 18:30 Work shop- intraartikularna aplikacija hijaluronske kiseline u tretmanu degenerativnog reumatizma- prim.dr. Damir Jganjac,mr.dci.fr. Samiha Elmasbegović Hodžić.
  • 20:30 “Medico bal 2016” svečana večera i druženje uz muziku.

Predavanje će biti bodovano od strane Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu stručnog usavršavanja i provjere stručnosti ljekara/liječnika SBK/KSB.

Napomena: Molimo sve koji žele da prisustvuju predavanju da obavezno izvrše prijavu na broj 061/ 187-460 ili putem e-maila senada.fejzic@reumal.ba.

Nakon održanog predavanja slijedi “Medico bal 2016” za sve članove Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB, sa početkom u 20:30h u  hotelu “Nature” Fojnica.

Svečana večera za članove Komore je besplatna, a za ostale učesnike, te eventualne pratioce cijena večere iznosi 30 KM. Obavezna prijava najkasnije do 09.09.2016 godine na e-mail ljekarska.komora.sbk@gmail.com. Uplata za večeru za one koji nisu članovi Komore može se izvršiti na žiro račun Komore broj 3389 0022 1030 9231 Uni Credit Bank.

Smještaj: Noćenje sa doručkom u hotelu “Nature” Fojnica po cijeni od 50 KM po osobi. Rezervacija na broj 063/298-940 ili e-mail adresu info@ncf.ba

Svi učesnici i gosti Seminara i “Medico bala 2016” imaće pogodnost i kod korištenja wellness programa u Reumalu, kao i mogućnost  posjete Franjevačkog samostana Duha Svetoga u Fojnici i  Tekije.