28.09.2029.godine, u Bolnici za plućne bolesti u Travniku, u organizaciji kompanije „Abdi Ibrahim“, i Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB održano je stručno predavanje sa sljedećim temama: ” Astma i HOPB, najčešće hronične respiratorne bolesti”, predavač: Prim.dr. Leila Pašalić, specijalista pneumoftiziologije; “Adherencija pacijenta”, predavač: dr. Arnela Peco-Jukić; “Važnost ispravnog korištenja inhalatorne terapije”, predavač: dr. Ermin Agović, specijalista pulmologije

Zahvaljujemo se svim ljekarima/liječnicima koji su se odazvali pozivu, a posebnu zahvalu upućujemo predavačima.