Na osmoj redovnoj, izborno-izvještajnoj sjednici Skupštine Ljekarske/liječničke komore Srednjobosanskog kantona/Kanton Središnja Bosna održanoj na dan 17.05.2023. godine u prostorijama Bolnice za plućne bolesti i TBC u Travniku, delegati Skupštine birali su novo rukovodstvo Ljekarske Komore za mandatni period od četiri godine 2023-2027 godine:

 1. Dr.Mario Gučanin Gazibarić – predsjednik
 2. Dr.Semidin Ramić – potpredsjednik

Za predsjednika i potpredsjednika Ljekarske/liječničke komore izabrani su:

 1. Dr. Ermin Agović – predsjednik;
 2. Dr. Ivana Jukić – potpredsjednica

Za Nadzorni odbor Komore izabrani su:

 1. Dr. Elvir Bešić;
 2. Dr. Danijel Topić;
 3. Dr. Salih Terzić;
 4. Dr. Ana Trogrlić;
 5. Dr. Fatima Lozo

Za sud Komore izabrani su:

 1. Dr. Rejhan Demić;
 2. Dr. Mario Gučanin-Gazibarić;
 3. Dr. Fatima Lozo;
 4. Dr. Ferhat Robović

Za predsjednika i potpredsjednika Komisije/povjerenastva za medicinsku etiku i deontologiju; izabrani su:

Za predsjednika i potpredsjednika Skupštine Ljekarske/liječničke Komore izabrani su:

Za predsjednika i potpredsjednika Komisije/povjerenstva za staleška pitanja i privatnu praksu, izabrani su:

 1. Dr. Edin Kurtović – predsjednik;
 2. Prof.dr. Mithat Asotić – potpredsjednik

Za predsjednika i potpredsjednika Komisije/povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje, izabrani su:

 1. Prim.dr. Muris Trako – predsjednik;
 2. Dr. Samra Leko-Hadžalić– potpredsjednik

Za predsjednika i podpredsjednika Komisije/povjerenstva za finansijska i administrativna pitanja, izabrani su:

 1. Dr. Haris Fazlibegović– predsjednik;
 2. Dr. Mario Gučanin-Gazibarić – potpredsjednik

Na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 31.05.2023. godine u prostorijama Komore u Travniku. Izvršni odbor Ljekarske/Liječničke komore Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, a na osnovu rezultata gasanja od 17.05.2023.godine, imenovali su po dva člana u svaku Komisiju/povjerenstvo sa najviše osvojenih glasova.

U stalne Komisije/povjerenstva imenovani su sljedeći ljekari/liječnici:

Komisija/povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje

 1. Dr. Ognjen Marković;
 2. Prim.mr.sci.med.dr. Amra Kalčo

Komisija/povjerenstvo za staleška pitanja i privatnu praksu

 1. Prim.dr. Jasenka Herceg;
 2. Dr. Edin Čampara

Komisija/povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju

Komisija/povjerenstvo za finansijska i administrativa pitanja

 1. Dr. Belma Karadža;
 2. Dr. Vlado Lukić
 1. Dr. Đemil Hrnjić;
 2. Dr. Elma Karadža
 1. Dr. Filip Barbić – predsjednik:
 2. Dr. Nedžad Jusić- potpredsjednik