Obavještavamo članove Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB da  “Poziv za sufinansiranje- Podrška objavljivanju radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka”, koji je objavljen 14.02.2017. godine na web stranici Komore, ostaje otvoren trajno, odnosno do objave opoziva na web stranici Komore, a ne 60 dana od objave, kako je prvobitno navedeno.