Predsjednik Ljekarske/liječničke Komore dr. Ermin Agović, održao je 13.10.2023.godine, radni sastanak sa predsjednikom Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije SBK/KSB, dr. Ivanom Blaževićem, te članovima dr. Elvirom Bešićem, i dr. Nihadom Vinčevićem. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim problemima u zdravstvu, primjeni Kolektivnog ugovora, funkcionisanju zdravstvenog sistema na području SBK/KSB, kao i budućim zajedničkim aktivnostima.