Članovi Izvršnog odbora Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB, dr. Ermin Agović, predsjednik Komore, dr. Ivana Jukić, potpredsjenica Komore, dr. Samra Leko Hadžalić, i dr. Filip Barbić, 11.10.2023.godine, održali su radni sastanak sa ministrom zdravstva i socijalne politike SBK/KSB, gospodinom Antom Matićem.  Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim problemima u zdravstvu, funkcionisanju zdravstvenog sistema na području SBK/KSB, kao i budućim zajedničkim aktivnostima Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK/KSB, i Ljekarske/liječničke Komore SBK KSB.