III ECPD MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM „KONTROVERZE U INFERTILITETU I PERINATOLOGIJI“

(Vrdnik Fruška Gora – Etno kompleks Vrdnička kula, 15 – 16. jun 2019. godine)

 

XXIV ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA

SA GLAVNOM TEMOM ZDRAVSTVENI SISTEMI ZA VREME I NAKON EKONOMSKE KRIZE
(Hotel „Splendid“ – Budva, 24 – 28. jun 2019.)

 

XI ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA PREVENCIJA I LEČENJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

(Budva – Hotel „Mediteran“, 24 – 28. jun 2019.)

 

XI ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA „SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI“

(Kotor– Hotel „Cattaro“, 14 – 16. jun 2019.)

 

ECPD MEĐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA TRADICIONALNE MEDICINE I AKUPUNKTURE

(Beograd, 13. maj – 7. jun 2019. godine)

 

ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR IZ LASEROTERAPIJE

(Beograd, 7 – 8. jun 2019. godine)

 

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI PROGRAM „PRIPREMA, PLANIRANJE, EVALUACIJA, IMPLEMENTACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU“

(Herceg Novi – Mediteranski centar Igalo,

Bazični program 3 – 6. jun 2019. godine, Napredni nivo 7 – 9. jun 2019. godine)