hf-placeholder-smallHemofarm d.o.o. Banja Luka organizuje stručno predavanje:

„Primjena beta blokatora bisoprolola u liječenju kardiovaskularnih bolesnika „

Predavač: dr. Mina Smailagić spec. obiteljske/porodične medicine, JU Dom zdravlja Travnik
Predavanja će se održati u srijedu 13.04.2016. godine u 14.15 h
u Pizzeri Port Alba u Travniku.

POZIVNICA