Obavještavamo članove
Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB da ured Komore neće raditi u periodu od 08.08.2016. do 19.08.2016. godine, radi godišnjeg odmora.