U amfiteatru Univerziteta/Sveučilišta „Vitez“ u Travniku, a u organizaciji Ljekarske/liječničke komore SBK/KSB i JU Bolnica Travnik, Hirurško-traumatološki odjela, dana 29.11.2016. godine održano je četvrto po redu predavanje. Predavanje  na temu  „Akutni abdomen i laparoskopski metod u rješavanju nekih hitnih hirurških stanja“ održali su hirurzi travničke bolnice, Prim.dr. Mirsad Granov, spec. opće hirurgije, dr. Elvir Bešić, spec. opće hirurgije, Prim.dr. Omer Lepara, spec. opće hirurgije, dr. Adnan Šatrović, spec. opće hirurgije,  Prim.dr. Hasan Muminagić, spec. opće hirurgije i Prim.dr. Harun Fazlibegović, spec. opće hirurgije.
Organizator se zahvalju svim prisutnima na velikom odzivu.