Učesnici mogu saznati više informacija na slijedećoj web adresi: https://medukacija.com/